Wirtualny Asystent Medyczny AI


Amigoo zawiera moduł Wirtualnego Asystenta Medycznego AI umożliwiającego prowadzenie Koordynowanej Opieki Medycznej oraz usprawnienie kontaktu z lekarzem i przychodnią oraz koordynatorem odpowiedzialnym za nadzór nad przebiegiem leczenia i recepcją odpowiedzialną za obsługę pacjenta. Wirtualny Asystent Medyczny AI wspiera także realizację porad psychologicznych, dietetycznych oraz coaching zdrowotny służący poprawie stanu zdrowia, jakości życia i uzyskaniu optymalnych efektów leczenia. Sztuczna Inteligencja stosowana w Amigoo pozwala na szybkie udzielanie odpowiedzi na zadane pytania z uwzględnieniem zasobów wiedzy na temat choroby, stanu zdrowia i wprowadzonych przez pacjenta objawów oraz wyników badań laboratoryjnych i pomiarów wykonywanych na zlecenie lekarza. Posiada umiejętność wykrywania nieprawidłowości oraz wystarczającą wiedzę do udzielenia odpowiedzi w zakresie zadanego pytania.

Wirtualny Asystent jest dostępny całodobowo, a jego odpowiedzi i wykryte nieprawidłowości są widoczne także z poziomu koordynatora Koordynowanej Opieki Medycznej, a w uzasadnionych przypadkach także przez Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Specjalistę. Wirtualny Asystent Medyczny AI wspiera także fizjoterapeutów w ich terapii poprzez wsparcie w tworzeniu planu terapii oraz monitorowaniu dolegliwości. Odpowiedzi nie stanowią porady medycznej, a jedynie służą do wspierania i informowania pacjentów o zalecanych sposobach dalszego postępowania.

Wirtualny Asystent Medyczny AI

Usprawnienie kontaktu z lekarzem oraz nadzór nad przebiegiem leczenia.


Wyniki Badań

Dostęp i analiza wprowadzonych przez pacjenta wyników badań


Konsylium Medyczne

Pełne wsparcie Konsylium w ramach POZ NFZ ze wskazaniem specjalisty.


Konto Pacjenta AI

Prowadzenie stałego monitoringu zdrowia pacjentów oraz przebiegu leczenia.


Monitoring Zdrowia AI

Monitorowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz analiza danych.


Skierowania

Wsparcie w procesie wystawiania skierowań w ramach NFZ POZ.


Wypełnij formularz i uzyskaj dostęp do Amigoo


  Imię i Nazwisko (wymagane)


  Adres Email (wymagane)


  Numer Telefonu (wymagane)

  Wybierz konto  Projekt bez nazwy-3

  Cyfrowa Platforma Amigoo Instytutu Medycyny Innowacyjnej sp.z o.o.  zapewnia integracje i koordynację personalizowanej opieki medycznej nowej generacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI .

  Copyright by Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.