Koordynowana Opieka Medyczna AI


Amigoo zapewnia realizację obsługi Koordynowanej Opieki Medycznej dla gabinetów i lekarzy POZ poprzez integrację Konta Pacjenta AI, na którym gromadzone są wyniki badań oraz objawy chorobowe z usługą koordynacji w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz możliwością monitorowania zdrowia w ramach indywidualnych planów opieki i coachingiem zdrowotnym z wykorzystaniem Wirtualnego Asystenta Medycznego AI. W ramach Koordynowanej Opieki Medycznej istnieje możliwość stworzenia Konsylium Medycznego gdzie lekarz POZ może zapytać o drugą opinię lekarza: kardiologa, diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa lub zlecić dodatkowe badania zgodne z wykazem.

Zapewnia możliwość rejestracji pacjentów w systemie całodobowym w module Recepcja bez konieczności wykonywania połączeń telefonicznych. Prowadzi dedykowane wsparcie dla pacjentów oraz komunikację z pacjentami z wykorzystaniem SMS oraz powiadomień PUSH co zwiększa wydajność systemu rejestracji oraz zapewnia ciągły dostęp do usługi.

Wirtualny Asystent Medyczny AI

Usprawnienie kontaktu z lekarzem oraz nadzór nad przebiegiem leczenia.


Wyniki Badań

Dostęp i analiza wprowadzonych przez pacjenta wyników badań


Konsylium Medyczne

Pełne wsparcie Konsylium w ramach POZ NFZ ze wskazaniem specjalisty.


Konto Pacjenta AI

Prowadzenie stałego monitoringu zdrowia pacjentów oraz przebiegu leczenia.


Monitoring Zdrowia AI

Monitorowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz analiza danych.


Skierowania

Wsparcie w procesie wystawiania skierowań w ramach NFZ POZ.


Koordynowana Opieka Medyczna AI


Amigoo zapewnia realizację obsługi Koordynowanej Opieki Medycznej dla Gabinetów Lekarzy POZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 września 2022 oraz Prezesa NFZ Nr 124/2022/DSOZ. Zapewnia prowadzenie stałego monitoringu zdrowia i indywidualnych planów opieki zgodnie z modelem Opieki Opartej na Wartościach (Value Based HealthCare) w celu osiągnięcia optymalnych korzyści zdrowotnych przez pacjenta.

Aby zarejestrować swoje konto i korzystać z Amigoo należy wypełnić ankietę, a po weryfikacji danych i zaakceptowaniu regulaminu oraz wniesieniu opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem otrzymasz login i hasło. Amigoo nie jest dostawcą usług medycznych lecz systemem do komunikacji Gabinetów Lekarzy POZ i AOS oraz fizjoterapeutów z pacjentami do prowadzenia koordynowanej opieki medycznej.

  Imię i Nazwisko (wymagane)


  Adres Email (wymagane)


  Numer Telefonu (wymagane)

  Wybierz konto  Projekt bez nazwy-3

  Cyfrowa Platforma Amigoo Instytutu Medycyny Innowacyjnej sp.z o.o.  zapewnia integracje i koordynację personalizowanej opieki medycznej nowej generacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI .

  Copyright by Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.