Konto Pacjenta AI


Konto Pacjenta AI na platformie Amigoo służy do prowadzenia Koordynowanej Opieki Medycznej przez lekarza POZ, AOS i/lub fizjoterapeuty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji A.I. Amigoo jest innowacyjnym narzędziem IT zapewniającym komunikację w systemie całodobowym bez konieczności wykonywania połączeń telefonicznych co ułatwia dostęp do szybkiej rejestracji oraz powiadamia o objawach, wynikach badań, pomiarach, skierowaniach na konsultacje, zakończonych wizytach i udzielonych konsultacjach wykonanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej NFZ lub komercyjnie. Amigoo umożliwia także prowadzenie stałego monitoringu zdrowia pacjentów indywidualnych planów opieki.

Przez Amigoo można wysłać zapotrzebowanie e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie oraz umówić wizytę wirtualną lub stacjonarną w Poradni Lekarza POZ. Monitoring Zdrowia służy do oceny skuteczności leczenia oraz zapewnia osiągnięcie optymalnych korzyści zdrowotnych zgodnie z modelem Opieki Opartej o Wartości (Valued Based HealthCare) lub w ramach planów abonamentowych opieki medycznej. W ramach Konta Pacjenta AI pacjent zyskuje dostęp do Wirtualnego Asystenta Medycznego AI, które zadaniem jest monitorowanie wyników i objawów wprowadzonych do aplikacji Amigoo przez pacjenta, wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane ze stanem zdrowia pacjenta.

Odpowiedzi nie stanowią porady medycznej, a jedynie służą do wspierania i informowania pacjentów o zalecanych sposobach dalszego postępowania. Wirtualny Asystent Medyczny umożliwia również realizację wsparcia dietetycznego i psychologicznego. 

Dziennik Objawów

Wprowadzanie objawów przez pacjenta wraz z monitoringiem i analizą.


Wyniki Pomiarów

Wprowadzanie pomiarów przez pacjenta oraz ich analiza


Wyniki Badań

Wprowadzenie wyników badań przez pacjenta oraz ich analiza i wskazywanie odchyleń.


Osobisty Plan Żywieniowy

W aplikacji każdy pacjent posiada możliwość wygenerowania planu żywieniowego.


Asystent Medyczny AI

Zadawaj pytania oraz rejestruj wizyty z wykorzystaniem naszego Asystenta Medycznego.


Monitorowanie Zdrowia

Monitorowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz analiza danych.


Wyniki Konsultacji

Dostęp do wyników konsylium medycznego w ramach NFZ POZ.


Skierowania na konsultacje

Skierowania na konsultacje w jednym miejscu.


Teleopieka

Monitoruj zdalnie zdrowie swoich najbliższych.


Plan Aktywności Fizycznej

Otrzymasz indywidualny plan aktywności fizycznej.


Wypełnij formularz i uzyskaj dostęp do Amigoo


  Imię i Nazwisko (wymagane)


  Adres Email (wymagane)


  Numer Telefonu (wymagane)

  Wybierz konto  Projekt bez nazwy-3

  Cyfrowa Platforma Amigoo Instytutu Medycyny Innowacyjnej sp.z o.o.  zapewnia integracje i koordynację personalizowanej opieki medycznej nowej generacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI .

  Copyright by Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.